Barış İçin Aktivite
Take a fresh look at your lifestyle.

“YAŞAM NÖBETİNDEYİZ YAŞAMA SES VER!”

Mahpusların yaşam hakkına sahip çıkmak, devlete sorumluluklarını hatırlatmak için tüm İnsan Hakları Derneği Şubeleri ile birlikte eşzamanlı olarak 11 NİSAN 2019 PERŞEMBE GÜNÜ 13.00 ile 21.00 saatleri arasında tutacağımız yaşam nöbetine katılımınız can kurtarabilir.

111

Yannis V Yaylalı l BiaHaber

Başta İmralı hapishanesinde yatan  sayın Abdullah Öcalan olmak üzere hapishanelerdeki tecrit uygulamasına karşı başlatılan ‘açlık grevlerinin binlerce mahpusun yaşamını tehdit eder’ duruma geldiğini söyleyen İHD  ” Mahpusların yaşam hakkına sahip çıkmak, devlete sorumluluklarını hatırlatmak için tüm İnsan Hakları Derneği Şubeleri ile birlikte eşzamanlı olarak 11 NİSAN 2019 PERŞEMBE GÜNÜ 13.00 ile 21.00 saatleri arasında tutacağımız yaşam nöbetine katılımınız can kurtarabilir. ”  diyerek  bu konuda herkesi duyarlı davranmaya, Yaşam nöbetine, Yaşama ses Vermeye çağırıyor. 


İHD’nin ‘yaygınlaştırmanız ve katılmanız dileği’ temennisiyse kamuyu ile paylaştığı çağrının tam metni aşağıdadır 

YAŞAM NÖBETİNDEYİZ

YAŞAMA SES VER!

Hapishanelerde devam eden açlık grevleri, binlerce mahpusun yaşamını tehdit eder bir aşamaya gelmiştir.

Taleplerinin halen kabul edilmemesi sekiz mahpusun yaşamına son vermesine yol açmıştır.

Hapishanelerde yaşam hakkının korunması devletin sorumluğudur.

Açlık grevine neden olan İmralı Hapishanesindeki ağır tecrit uygulamasına derhal son verilmesi de devletin sorumluluğudur.

Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi ‘nin 28 Mart 2018 tarihli raporu,

Birleşmiş Milletler (BM) Mahpuslara Yönelik Muamelede Asgari Standart Kurallar (Nelson Mandela Kuralları) ve Anayasa’nın kanun önünde eşitlik ilkesini düzenleyen 10. maddesi;

Devlete, ceza infazındaki ayrımcı uygulamalara son vermesi ve tecrit uygulamasını kaldırması sorumluluğunu yüklemektedir.

Bizler yaşamdan yana tutum alıyor, devleti imza attığı sözleşmelere uymaya ve sorumluluklarının gereğini yerine getirmeye çağırıyoruz.

Mahpusların yaşam hakkına sahip çıkmak, devlete sorumluluklarını hatırlatmak için tüm İnsan Hakları Derneği Şubeleri ile birlikte eşzamanlı olarak 11 NİSAN 2019 PERŞEMBE GÜNÜ 13.00 ile 21.00 saatleri arasında tutacağımız yaşam nöbetine katılımınız can kurtarabilir.

İnsan Hakları Derneği
İstanbul Şubesi