Kurdî belediyeler sapkasını önüne koyup düşünmelliler

PicsArt_11-17-10.31.38

bütünsel bir KENT DİRENİŞİNİ DAHA BAŞLAMADAN GÖMEN KÛRDİ BELEDİYELER şapkasını önlerine koyup düşünmeleri lazım

Napolyon’nun ikinci imparatorluk ilan ettiği yıllarda Haussmann’ın Parisi neredeyse baştan başa yıkıp yeniden yaratmasının başlıca nedenlerinden birisi 19. yüzyılda PARİS KOMÜNÜ’ne dek ihtilalacilerin barikatlar kurduğu daracık ele geçirilmesi güç sokak dokusunu ortadan kaldırmaktı. (68 mayısında neredeyse ek barikat kurulabilen 5.bölge Hassmann’ın yıkımından arta kalanlardı. Geniş sokaklı paris olmasaydı büyük ihtimalle 68 den sonra Avrupa’da yeni bir dünya kurulacaktı.)

Haussmann Pariste yaptığı kenti yıkma ve sisteme yeniden entegre etme faaliyetini Kürt çoğrafyasında DBP-HDP’li belediyeler yaptı. DBP’li belediyeler farkında olarak veya olmayarak aç gözlü müttehitler, modernliği tersten anlayanlar, rant davası ve kent mimarisi konusundaki cahillik ve de en önemlisi otomobil merkezli kent inşaası yüzünden köklerini sur içindeki geniş avlulu ve komünal evlerden alacak yeni bir mimari tarz yaratamadıkları gibi iktidarları süresince özellikle Kürt ilçelerindeki bahçeli, üretici ve şirin evleri yerle bir edilmesine ve bu evlerin yerine çirkin apartmanların yerleştirilmesine göz yumdular. İnsan mimari ilişkisini göz ardı ederek Kürtlerin tüketim istençlerini körüklediler ve her şeye sahip olma dürtüsüne sahip kapitalizme uygun yeni Kürt tipilojisinin yaratılmasında büyük pay sahibi oldular.

Bu kötü mimari yüzünden Kürt kentlerinde kurulan barikatlar 68 parisindeki 5. bölge gibi kısıtlı alanların dışına çıkamaz. Amed özelinden konuya yaklaşırsak barikatların Sur içinin bir kısmı ve belki Bağların yine 90’larda köyden göçenlerin acı çekerek inşa ettikleri bölümleri dışına barikat kurulamaz. Örneğin Bu gün barış görüşmeleri esnasında inşaa edilen Amed’in en büyük ilçesi ve yine en hızlı gelişen ilçesi Kayapınar ilçesinde otomobil merkezli kafayla yapılan yetmiş metrelik yol sayesinde evinin değeri beş yüz bin lirayı aşmış insanlara yada henüz inşaa edilen hiç biri üç yüz bin liradan aşağı ederi olmayan ev sahiplerine sokaklarına hendek kazdıramazsınız.Hatta böyle bir şey yapmaya kalkışsanız evinin değerini canından önemli bulan halkı da karşınıza alırsınız. Eş başkanlıla yönetici seçtiği için gazetelere çıkan çoğu Kürtçe isim taşıyan bu sitelerde yaşayanların önemli bir çoğunluğu için evlerinin ederi cudi dağından daha değerlidir. Hem yapılamaz ya diyelim mi bu semtlere hendek kazdırıp, barikat kurdursa otomobil merkezli imarından dolayı tanklar on dakika içinde tüm barikatları yok edebilirler.

Velhasılı Kelam bu gün bütünsel bir kent direnişi daha başlamadan bitiren Kûrdi belediyeler şapkasını önlerine koyup nerede hata yaptıklarını düşünmeliler…