Kadın'ın 'Çirkin' ve 'Güzel' den öte unutturulan Tanrıçalığı..

PicsArt_1463215271066

Meral Geylani

13 Mayıs 2016

10 Mayıs günü, AKP Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş’a Meclis kürsüsünde konuşurken “Ben senin çirkinliğine bir şey diyormuyum?” diyerek aşağıladı.

Görüldüğü üzere bir ülkenin yönetilmesi için milyonların seçtiği ve hukuk fakültesini bitirmiş olan bir milletvekili derin sözler kullanması gerekirken bir milletvekilini KADIN olduğu için “Çirkin” sözü ile aşağılamaya çalışıyor.

Mecliste kadın milletvekiline “ÇİRKİN” denmesi ,  ‘güzellik’ ve ‘çirkinlik’ üzerinenden  yapılan aşağılamalar  kadına yapılan katliamlar ve şiddetin toplumun kadınlara karşı  yaptığı baskıların, katliamların ve şiddetin bir  yansımasıdır.

Kadın ‘ın yaptıklarını asırlarca tanrılaştıran erkek  KADIN’a sadece ‘ÇİRKİN” ‘ ve ‘Güzel’ üzerinden saldırıbiliyor ve yıl 2016.

Hukuk fakültesini bitirmiş olan bir milletvekili kelime dağarcığını yitik bir şekilde bir başka milletvekilini aşağılamak için kadın olduğu için  “ÇİRKİN” sözcüğünü kullanıyor.

10 Mayıs günü polis olan eski nişanlısı tarafından öldürülen Ceren Baran için Konur sokakta yapılmak istenen eyleme “güvenlik” nedeni ile izin verilmedi. Mecliste halkın iradesi ile seçilen bir Milletvekili  bir kadın milletvekilini “çirkin” diye aşağılarsa sokakta vatandaşı korumak için bulunan polisin de eski nişanlısını  katletmesi ‘de o kadar kolay olabiliyor.

HDP milletvekili Filiz Kerestecioğlu 10 Mayıs günü TBMM’de basın toplantısında polis olan eski nişanlısı tarafından Ankara Konur sokakta katledilen Ceren Baran konusu aktardıktan sonra   Meral Danış beştaş’a karşı yapılmaya çalışılan aşağılama konusuna değinerek ;

“Bir iktidar milletvekili kürsüde konuşan hatip kadın olunca nasıl defalarca kendi aklının çirkinliğini ortaya koyan sözlerle erkekliğini kullanabiliyor. İşkencecileri 80’lerde, 90’larda aşağılamak için kadınlara söyledikleri sözlerdi bunlar. Adeta erkekçe zulüm taktikleri işkence odalarından Meclis’e, evlere uzanıyor. Kadınları çirkin-güzel, iffetli-iffetsiz gibi tasniflerle aşağılayabileceklerini düşünüyorlar. Ama yanılıyorlar. Kadınlar ‘erkek adalet değil, gerçek adalet’ istiyor. Kadınlar artık ‘makbul kadın’ politikaları ve boşanmaların nedeniyle değil kendi yaşam haklarıyla ilgilenen siyasetçiler istiyor.” dedi.

Erk zihniyetin ne kadar çağ gerisinde kaldığı yaşadığımız savaşlardan ve katliamlardan açıkça görülüyor.

Sayın Çavuşoğlu sizi  o sözcüğü kullanmaya iten neydi?  Bu konuda bir basın açıklaması yapabilirsiniz sanırım.

Klasik olacak “balık baştan kokar” deyimine çok güzel bir örneksiniz. Ülkenin Cumhurbaşkanı , Başbakanlığı süresinde de sürekli kadınları aşağılayıcı sözcükler kullandı.

“Ben za­ten ka­dın er­kek eşit­li­ği­ne inan­mı­yo­rum.”
Tay­yip Er­do­ğan / Ka­dın der­nek­le­ri ile yap­tı­ğı top­lan­tı­da.
“Bir ta­ne kız mı­dır, ka­dın mı­dır bi­le­mem.”
Tay­yip Er­do­ğan / Dil­şat Ak­taş hak­kın­da.
“Ka­dı­na şid­det abar­tı­lı­yor.”
(Tay­yip Er­do­ğan / Son 7 yıl­da %1400 ar­tan ka­dın ci­na­yet­le­ri hak­kın­da.)
“Yal­nız bı­ra­kı­lan ya da­vul­cu­ya ya zur­na­cı­ya.”
Tay­yip Er­do­ğan / Mü­nev­ver Ka­ra­bu­lut ci­na­ye­ti hak­kın­da.
“Be­nim be­de­nim, be­nim ka­ra­rım di­yen­ler fe­mi­nist.”
Tay­yip Er­do­ğan / Kür­taj tar­tış­ma­la­rı hak­kın­da.
“Kür­ta­jı bir ci­na­yet ola­rak gö­rü­yo­rum.”
(Tay­yip Er­do­ğan / Kür­taj tar­tış­ma­la­rı hak­kın­da.)

Ülkenin başındaki kişi sürekli Kadın’ı aşağılayarak  ülkede kadına uygulanan  şiddete  destek verdiği görülebilir.

Birşeylerin değişmesi ancak biz kadınlar ile olacaktır. Erk sistemin dilini birçok kadın kullanarak kız ve erkek çocuklarını yetiştirmektedir. Öncelikle şu an kadına biçilen değerin yok edilmesi ve  ancak yine biz  kadınlar ile tarafından yapılacaktır.

PicsArt_1463213286090

AKP’li Çavuşoğlu’ndan HDP’li Beştaş’a: Ben senin çirkinliğine bir şey diyor muyum? Meclis kayıtları

AKP’li milletvekili Hakan Çavuşoğlu ve HDP’li milletvekili Meral Danış Beştaş arasındaki diyalog Meclis tutanaklarına böyle geçti.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) – Ben senin çirkinliğine bir şey diyor muyum! Çirkinliğine bir şey diyor muyum ben senin!

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) – Uluslararası Ceza Mahkemesinin önünde…

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) – Ahlaksız!

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) – Ahlaksız sizsiniz!

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) – Ben senin çirkinliğine bir şey diyor muyum!

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) – Siz en büyük ahlaksızsınız ve terbiyesizsiniz biliyor musunuz!

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) – Çirkinliğine bir şey diyor muyum ben senin!

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) – Gülmeme takmışsın, çirkin şey!”