Ankara’da Pontos paneli ile yüzyıllık suskunluğumuzu bozduk

Ankara düzenlediğimiz Pontos paneli Türkiye’de yüzyıllık bir suskunluğun ardından gelen müthiş bir etkinlikti.geçmişte halkımıza katliam yapanların torunları yaptığımız çalışmadan rahatsızlık duyduklarını açıkca bize gösterdiler.
Türkiye ve Yunanistan dan gelen bir çok tarihçi ve akademisyen ve aktivist Pontos soykırımını ve tehcirini anlattı.Pontos Ankara panelinin düzenlenmesinde öncülük eden başta Newroz gazetesi Ankara Düşünceye özgürlük girişimine olmak üzere , panelimizde emeği geçen tüm dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz.
Gerçekleştirdiğimiz olduğumuz Panel ile bir kere daha halkımıza karşı uygulanmış olan soykırım dilendirildi.TC devletine bir kere daha gerçekleştirdiği soykırım yüzünden halkımızdan özür dilemesi çağrısında bulundu. Halkımızı yerinde yurdundan eden tehcir politikaları ele alınırken, soykırım döneminde kaçırılıp Türk ailelerine verilen on binlerce Rum çocuğunun kimlikleri ve verildiği yerlerin açıklanması istendi.
 Bir kere daha pontoslu eleni çavuşun torunu olarak diyorum ki eğer bir Pontoslu hala nefes alıyor ve yaşıyorsa kurtuluş için her zaman umut var demektir. Yüzyıl suskunluktan sonra bu panelim anlamı tam budur. Pontos halkı direnen halkların safında bir kere daha merhaba diyor,Bir kez daha despot kemalist sisteme karşı mücadele yürüten halklara bundan sonra bizde omuz vereceğiz anlamına geliyor.
Aslında bir Pontoslu olaraak 40 küsür yıl önce dünyaya gelmiş olsam da , asıl ilk doğumum PKK gerillalarının eline geçmem ve orada dönüşmem ile olmuşsa da , politik ve ve düşünsel bazda kendimi kazanmışsam da , dün gerçekleştirdiğimiz Pontos panelinde ikinci doğuşumu yaşadım. Bu zamana kadar Pontosluluk ne derseniz size ruhu olmayan bir şeyler anlatabilirdim.
Fakat dün gün boyunca ve özellikle Yunanistan’da Katerini’de yine Pontos konulu bir panele canlı bağlandığımızda, oradan ve buradan alkışlar ve selamlaşmalar başladığında, inanın bir tarafan çekim yaparken bir yandan gözyaşlarımı tutamadım. Nasıl yüzyıl sonra burada bir Pontos etkinliği gerçekleştirmişsek, yani bir ilki yaşamışsak, benim için de bir ilk oldu, yani dün gerçekten Pontoslu Rum olduğumu iliklerime kadar hissettim.Bu hissi bana yaşatan tüm dostlarımı bir kere daha buradan selamlıyorum.
Bu panel diasporamızın yüzyıllık yanlız kalmış sesine Pontos’dan Pontoslu Rumlardan selamlama anlamına geliyor.Türkiye’de devlet faşizmin en ceberrut yüzünü gösterdiği Kürt halkına karşı soykırım dayatması yapıldığı bir dönemde bu panel ile biz’de varız Türkiye’de despotik sisteme karşı mücadele yürüten halkların ortak mevzisinde yerimizi alıyoruz anlamına geliyor. Pontoslu Eleni çavuşun torunları üzerlerindeki ölü toprağını bu panel ile bir kere daha kaldırdıklarını göstermiştir.

 13010010_10208840895684805_972565850_o

 

ARTIK BİRAZ DA SİZİN UYKUNUZ KAÇSIN

Elbette işimiz hiç kolay değil yüzyıl sonra ilk sözü söylediğimiz an da Türk ırkçıları ve çeşitli internet sayfaları ve gazete sütunlarından bize saldırmaya başladılar. Yeniçağ gazetesi yazarı Arslan Bulut ‘PKK yenilirse kim yenilirmiş’ başlığı ile Ankara’da yaptığımız Pontos konulu paneli hedef gösterdi . Arslan söylediklerimi sulandırarak bakın neler demiş ‘Yannis Vasilis Yaylalı da “Bir asır önce Rumlara yapılan tehcir ve katliam bugün Cizre, Sur, Silopi, Nusaybin gibi Kürt illerinde Kürtlere yapılıyor. Hepimiz Kürtlere destek olmalıyız. Kürtler bugün yenilirse hepimiz yeniliriz” dedi. Aslında “PKK yenilirse, Ermenistan ve Pontus hayalleri tamamen sona erer” demek istiyor! Açıkça görüldüğü gibi PKK destekçilerinin aslında Kürt diye bir derdi yok. Onların derdi 100 yıl önce “Osmanlı devletinden Ermenistan ve Pontus devletleri çıkarmak”tı.’Yeniçağ gazetesi yazarı Arslan aslında bizim niyetimizden çok o bildik yalanlar ile nerede ise yüzyıl aradan sonra halkımıza karşı uygulanan soykırım ve tehciri konuşmak için yaptığımız bu çalışmamızı manupule etmek isterken, aslında geçmişte halkımıza karşı yaptıkları soykırım,katliam ve tehciri işte bu yüzden yaptık demek istimiyorlar mı ? Bizim katliamımız üzerinden Arslan yine bugün hala varlık mücadelesi veren Kürt halkının mücadelesini de manupule etmek istemiyor mu ?
Yüzyıl önce halkımıza karşı katliam ve tehcir uygulayanların torunları yaptığımız çalışmalardan oldukça rahatsız olmuş görünüyorlar.Yüzyıllık suskunluğumuzu artık bozuyoruz, yaptıklarımız daha başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Sizin keyfiniz kaçmasın, dedelerinizin yaptıkları ortaya çıkmasın diye bir yüzyıl daha susmuyacağız. Faşizmin ve ulus devlet savunucularının tipik tepkileri yüzyıl önce neyse bugün de aynı öyle, Ermeniler devlet istiyor, Rumlar devlet istiyor, kürtler böyle istiyor. Bundan tam yüz ya da yüzyirmi yıl önceye gidelim ,Osmanlı dağılmak üzere artık miladını doldurmuş bir imparatorluk, bir taraftan da Fransa devrimi gerçekleşmiş ve imparatorluklar içerisinde yer alan değişik halkları da büyük bir heyacan kaplamışdı. Bu Faşist çevre ‘ “PKK yenilirse, Ermenistan ve Pontus hayalleri tamamen sona erer” demek istiyor! Açıkça görüldüğü gibi PKK destekçilerinin aslında Kürt diye bir derdi yok. Onların derdi 100 yıl önce “Osmanlı devletinden Ermenistan ve Pontus devletleri çıkarmak”tı derken o gün sadece Türkler heyacanlanmalıydı , sizde Türk’ün heyacanına sadece harç olmalıydınız, harç olmayı kabul etmeyince de bugün yaşanan gibi yaygara kopararak hepiniz sırtımızdan bizi hançerlediniz demek istiyor. Dün söyledikleri ve yaptıkları katliamları örtbas etmek ve kendi ırkçı istibdat rejimlerini bu faşist söylem örtüsünün arkasında nasıl gizlemişlerse aynı saldırıları bügün de sürdürmek istiyorlar.

BİZİM İÇİN BAŞKALARIN BİÇTİĞİ KADERİ DÜN DE KABUL ETMEDİK BUGÜN DE ETMEYECEĞİZ.

Biz bu yalana ve ve isteğe de karşı çıkıyoruz, Osmanlı imparatorluğu bünyesinde gönüllü ya da zorunlu çok çeşitli halkların olduğunu biliyoruz . Osmanlı’nın dağılma sürecinde en az Türk halkı kadar diğer halklar da kendi kaderini tayin etmek,kendi yaşamlarının kaderi için aynı heyacanı paylaştı.Bir ihanet , bir arkadan vurma durumu mevcut değil ,Osmanlı artık miladını doldurmuş,Osmanlı tebasını oluşturan halklardan olan Türk halkı nasıl kendini var etmek için çabaladıysa, halkımızı da aynı heyacan sardı ve aynı şekilde kendi kaderini belirlemek için çabalamaya başladı. O gün ki konjektürü iyi kullanan Türkçü İttihat ve Terarkki kadroları ve sonradan ortaya çıkacak olan Türk devletinin genç kadroları,bugün ki yeniçağ gazetesi yazarı ile aynı düşünceye sahiptiler ve o büyük soykırım planlarını hayata geçirdiler. Sonucu bugün hepimiz biliyoruz , milyonlarca Ermeni ve Rum yerinden yurdundan kopararak tehcir edildi ve yine iki milyona yakın insan bu coğrafya da katledildi.
Tüm bu yalanları ile halkların kafasını karıştırarak , gerçekleştir-dikleri katliam ve soykırımları aklayarak , coğrafyamızda yaşayan halkları bu söylem ile sürekli korkutmak ve gecikmişte olsa bir yüzleşmenin önüne geçmek ve halkların iradesini de bu yüzyıllık yalan ve faşist söylem ile hiçsizleştirerek hala zaman kazanmaya çalışıyorlar. Bu yüzyıllık yalana karşı çıkmak için, yalanları ile zehirledikleri halklara gerçekleri anlatmak için, bizim olanı kendimize iade etmek için, bu coğrafya da halkların birlikte yaşaması için gerekli olan hakların eşitliği ilkesi için artık tekrar harakete geçiyoruz.
Bu vesile ile,Türk halkına çağrı yapmak istiyorum. Yeniçağ gazetesi yazarı örneğinde olduğu gibi bu tür ırkçıların yazı ve açıklamalarına itibar etmeyin. Hala yüzyıllık yalan ile sizleri zehirlemek istiyorlar.Biz tüm halkların eşit olduğuna inanmaktayız,hiç bir halkın diğer karşı herhangi bir üstünlüğü yoktur.Bu üstünlük yalanı Türk ırkçılarının uluslaşma sürecinde, halkların ayrıştırma süreci için bilinçli olarak üretildi. Bu yalanla iradenizi teslim aldılar ve sizin adınıza diğer haklara katliam,soykırım ve tehcir uygulandı.Bugün de halklara karşı devam eden soykırım dayatması aynı yalan ile sürdürülmektedir.Türk halkı bu yalanlara asla pirim vermemelidir.Bizim bugün verdiğimiz mücadele bu soykırım ve katliam politikalarına karşı halkların eşitliğini bir arada barış içerisinde yaşanmasını savunur bunu unutmayın.
Ne yaparsak yapalım değişmeyen ve uslanmayan faşistlere gelince de artık sizin de biraz uykularınız kaçsın